Vrste oglasa

Vrste oglasa za nekretnine na karti - automatizirani unos oglasa

Elementi oglasa za nekretnine na karti Besplatni oglas Premium oglas*
Trajanje oglasa  1 dan nakon importa 1 dan nakon importa
Vrsta ikone oglasa na karti Da - mala ikona Da - istaknutija ikona na karti u odnosu na ikone besplatnih oglasa
Prikaz ikone na karti Da Da - prioritetni prikaz u odnosu na besplatne oglase
Definiranje - prodaja ili iznajmljivanje Da Da
Iznos vrijednosti nekretnine (€) Da Da
Broj soba - (kom.) Da Da
Površina - (m2) Da Da
Dužina teksta oglasa  Da - max. 250 znakova Da - max. 650 znakova
Kontaktni telefon / mobitel Da - jedno polje za tel. Da - dva polja za tel.
e-mail  Da - jedna e-mail adresa Da - dvije e-mail adrese
www Da - jedna web adresa  Da - jedna web adresa
Fotografije - format jpg, png Da - samo jedna fotografija Da - 15 fotografija
Logo agencije/portala u oglasu (s hiperlinkom na web stranicu agencije/portala) Ne  Da
Detalji oglasa - hiperlink na detaljan prikaz oglasa na web stranici agencije / portala Ne  Da
Pošalji link - hiperlink Da Da
Dodaj Bookmarks / Favorit Da Da

*Cijena Premium oglasa kod masovnog / automatiziranog unosa Premium oglasa:

Cijena jednog Premium oglasa nekretnina na karti kod masovnog/automatiziranog unosa od strane oglašivača iznosi 0,30 KN po oglasu dnevno bez PDV-a. Odobravaju se popusti od: 20% za 1.000 – 9.999 oglasdana u kalendarskom mjesecu ili 30% za više od 10.000 oglasdana u kalendarskom mjesecu.

U slučaju ako želite ugovoriti oglašavanje, molimo vas kontaktirate nas na: imenik@t.ht.hr

Pružatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB 81793146560, tel. 0800 1234.